az
|
ru
|
en

SÜD VƏZİSİ

Ikincili Augmentasion Mammoplastika

Ikincili Augmentasion Mammoplastika (İntra- operasion görüntü) Pasient bizə qədər başqa tibb mərkəzində əməliyyat olunmuş, əməliyyatdan sonra implantların dislokasiyası(yerdəyişməsi), loteralizasiyası(kənarlaşması) və ptozlu(sallanma) görüntü əldə etmişdir. Bu səbəbdən bizim klinikaya müraciət etmişdir.